Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

Institute

Apostolstwo

 

Apostolstwo jest służbą pokojowi, jest wnoszeniem pokoju do każdego domu, do którego wchodzimy, do każdego miejsca, do każdego serca. Apostołowanie jest Pokojem Słowa, jest uspokajaniem przez słowo, przez myśl, przez czyn!

Stefan kard. Wyszyński, 1 VII 1956 

 


Od początku swej działalności Instytut jest związany z Jasną Górą, która jest duchową stolicą i miejscem stałego pielgrzymowania wszystkich członkiń. Jest także miejscem ich pracy apostolskiej – przy Jasnej Górze prowadzą poradnie: rodzinną oraz psychologiczno-religijną, pracują w Sanktuarium Jasnogórskim.Włączają się w ogólnopolski Ruch Pomocników Matki Kościoła http://www.ruchpmk.pl/.

Wspierają  zainicjowany w Warszawie przez Kard. S. Wyszyńskiego ruch Rodzina Rodzin (obecnie dość prężnie działający również na Ukrainie)  http://rodzinarodzin.pl/

 Otwarcie na ducha czasu, odpowiadanie na najbardziej aktualne potrzeby Kościoła jest jednym z założeń Instytutu w dziedzinie służby apostolskiej. Dlatego pielęgnuje on tradycyjne dzieła, ale też podejmuje nowe inicjatywy. Członkinie angażują się wszędzie tam, gdzie jest człowiek potrzebujący, niezależnie od zasięgu działalności apostolskiej - każda na swoją miarę w swoim środowisku i  miejscu pracy stara się głosić swoim życiem Dobrą Nowinę o Jezusie.news
 • Wszyscy, którzy oczekiwali na kolejny wydruk edukacyjnej gry planszowej "ABC Miłości" mogą już...


  more
 • 18 stycznia 2020 w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się spotkanie młodzieży...


  more
 • Diecezja warszawsko-praska będzie budować sanktuarium pod wezwaniem kard. Stefana Wyszyńskiego w...


  more
 • „Myśląc z Wyszyńskim” to inicjatywa przybliżająca osobę kard. Stefana Wyszyńskiego. W każdy trzeci...


  more