Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

Looking for ways

Forma życia


 • Czy wstąpienie do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego wymaga całkowitej zmiany dotychczasowej formy życia? Z pewnością powinien zmieniać się stosunek do rzeczywistości świata, do Pana Boga, hierarchia wartości. Zgodnie z charyzmatem Instytutu osoba wstępująca oddaje swoje życie całkowicie Matce Bożej za zbawienie ludzi i ku pomocy Kościołowi, poznaje duchowość założycieli oraz niektóre zwyczaje panujące we wspólnocie, dostosowując się także do jej potrzeb.

 

 • Czy wstąpienie do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego wiąże się z opuszczeniem domu rodzinnego, mieszkania, własnego środowiska? Miejsce pobytu i działalności apostolskiej wiąże się z odczytywaniem i realizacją Bożych planów, dlatego jest rozpatrywane indywidualnie w stosunku do każdej członkini na różnych etapach jej życia i formacji.

 

 • Czy członkinie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego mieszkają indywidualnie czy wspólnie?  Najważniejszy jest duch służby drugiemu człowiekowi, którą podejmujemy w każdym miejscu. W Instytucie Prymasa Wyszyńskiego istnieją obydwie formy życia. Forma życia w Instytucie jest rozpatrywana indywidualnie w zależności od sytuacji życiowej członkini, jej możliwości, wewnętrznych pragnień i podejmowanych zadań oraz potrzeb wspólnoty.
 • Jak w praktyce dokonuje się wybór formy i miejsca realizacji mojego powołania w instytucie świeckim? Żyję pośród świata, liczę się z jego uwarunkowaniami, nie zrywam więzi z rodziną, ale gdy mam wybrać np. miejsce zamieszaknia czy rodzaj wykonywanej pracy, to zawsze mam na względzie wieksze dobro wynikające z moich decyzji. A decyzje te warunkują rady ewangeliczne, które są moim darem i drogowskazem. Dlatego każda ważna decyzja jest poprzedzona szczerą rozmową z odpowiedzialnymi i rozeznaniem duchowym.
news
 • Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" wydała planszową grę edukacyjną „ABC Miłości”. Gra...


  more
 • Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy, aby wiadomości dotyczące poszczególnych placówek Instytutu kierować...


  more
 • W wigilię Uroczystości Matki Jasnogórskiej zgromadzeni na nocnym czuwaniu pielgrzymi, Pomocnicy Matki...


  more
 • 26 sierpnia 2019 w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości...


  more