Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

Looking for ways

Konsekracja


 • Co to jest życie konsekrowane? Konsekracja to życie według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. To odpowiedź na dar powołania otrzymanego od Pana Boga. Odkrycie i radosne przyjęcie tego daru zobowiązuje do miłości każdego człowieka, bo w nim mieszka Bóg; do wolności wobec rzeczy stworzonych, bo On jest najwyższym Dobrem; do głębokiej relacji z Nim i pełnienia wyłącznie Jego woli.

 

 • Co oznacza konsekracja w instytucie świeckim? Osoba konsekrowana w świecie, żyjąca w instytucie (zob. także http://www.kkis.pl/) nie przestaje być człowiekiem świeckim - nie zmienia swej pozycji kanonicznej w Kościele, ale całe swoje życie ofiaruje Panu Bogu. Rezygnuje z założenia własnej rodziny, składa śluby i wiernie je realizuje w życiu codziennym. Na kształt ewangelicznego zaczynu stara się otaczającą rzeczywistość życia świeckiego przepajać duchem Ewangelii Chrystusowej, nie odróżniając się zewnętrznie od innych osób świeckich.

 

 • Czy śluby składane w instytucie świeckim są tym samym co śluby zakonne? Śluby są te same, natomiast inny jest sposób ich realizacji w rzeczywistości życia świeckiego.


 • Jak na co dzień w życiu świeckim członkinie Instytutu realizują śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa?

Ślub czystości oznacza wybór Boga jako największej miłości. Zobowiązuje do niezawierania małżeństwa oraz życia w czystości seksualnej zgodnie z przykazaniami. Czystość w spojrzeniu na drugiego człowieka dostrzega jego piękno i dąży do widzenia go takim, jakim widzi go Bóg. Osoby składające ten ślub starają się tak porządkować świat swoich uczuć i relacji według zgodnej z ich stanem życia hierarchii, aby najważniejsze dla nich były sprawy Boże.

Ślub ubóstwa to uznanie Boga za najwyższe dobro; prowadzi do ufnego zawierzenia Mu. Zobowiązuje do pracy na swoje utrzymanie oraz do zależności od decyzji Odpowiedzialnych w zarządzaniu swoimi dobrami w zakresie większych wydatków (np. kupno samochodu, darowizny, pożyczki). Członkinie mają prawo posiadania rzeczy materialnych, wynagrodzenia za pracę, ale zawsze są gotowe podzielić się z innymi, pomagać wspólnocie. Gotowe są także poświecić innym swój czas i swoje talenty.

Ślub posłuszeństwa wymaga poddania swojej woli Bogu – dawcy prawdziwej wolności. Zobowiązuje do wierności powołaniu i uczestniczenia w życiu wspólnoty. Członkinie mogą mieszkać samodzielnie; w codziennych sprawach same rozeznają wolę Bożą. W sprawach ważniejszych, decydujących o kształcie ich życia (np. zamieszkanie, podjęcie pracy, studiów, zadań apostolskich, rodzinnych, publicznych) uzgadniają to z Odpowiedzialnymi. Posłuszeństwo wymaga współpracy z Odpowiedzialnymi w odczytywaniu woli Bożej, gotowości podejmowania powierzanych zadań i zobowiązań w duchu charyzmatu wspólnoty.

 

Świadectwo członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

https://www.youtube.com/watch?v=zRX1_ydB2Fk&x-yt-ts=1422503916&feature=player_detailpage&x-yt-cl=85027636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

news
 • Wszyscy, którzy oczekiwali na kolejny wydruk edukacyjnej gry planszowej "ABC Miłości" mogą już...


  more
 • 18 stycznia 2020 w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się spotkanie młodzieży...


  more
 • Diecezja warszawsko-praska będzie budować sanktuarium pod wezwaniem kard. Stefana Wyszyńskiego w...


  more
 • „Myśląc z Wyszyńskim” to inicjatywa przybliżająca osobę kard. Stefana Wyszyńskiego. W każdy trzeci...


  more