Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

Looking for ways

Powołanie

 

 • Co decyduje o wyborze drogi rad ewangelicznych? Przede wszystkim powołanie Boże, odwieczny plan Boga wobec istoty ludzkiej.  Bóg wybrał dla każdego z nas jedną z dróg powołania jeszcze przed naszym przyjściem na świat. On pragnie dla nas szczęścia, a największym szczęściem człowieka jest zbawienie, czyli oglądanie Boga przez całą wieczność. Droga rad ewangelicznych ma temu służyć; to jedna z dróg, która prowadzi do Chrystusa i przybliża Go ludziom w codziennym życiu.

   

 • Kto może wstąpić do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego? Kobieta niezamężna, w wieku od 18 do 35 lat (zgłoszenia osób powyżej granicy wieku są rozpatrywane indywidualnie), posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, wystarczające zdrowie fizyczne i psychiczne oraz szczerą intencję poświęcenia swojego życia Bogu na drodze ślubów (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa), żyjąc w świecie i podejmując zadania apostolskie zgodnie z charyzmatem Instytutu.

 

 • Czy może wstąpić do Instytutu osoba, która nie spędza długich godzin na modlitwie? Nie tyle długie godziny, co żywa relacja z Bogiem ma tutaj ogromne znaczenie. Aby dokonać wyboru, trzeba szukać, pytać Boga, odczytywać Jego wolę wobec nas. Różne są formy kontaktu z Panem Bogiem i nie podlegają one ocenie. Ważne jest pragnienie spotkania z Nim i pełnienia Jego woli.

 

 • Czy może wstąpić do Instytutu osoba, która ma problemy w kontaktach z innymi ludźmi? Właściwy kontakt z drugim człowiekiem jest potrzebny wszędzie: w każdej rodzinie, wspólnocie ludzkiej, nie tylko w Instytucie. Potrzeba dużo miłości, zrozumienia i cierpliwości dla siebie i innych, aby przezwyciężyć przeszkody i podziały. Jeśli Pan Bóg powołuje osobę do życia we wspólnocie Instytutu, udziela jej także potrzebnych łask do pracy nad sobą i spojrzenia na innych z miłością.

 

     O powołaniu (istota i osobiste świadectwo) - Helena Pyz,

     członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, świecka misjonarka,

     lekarz trędowatych w Indiach:

           Powołanie - Helena Pyz (cz.1 wybór czy odpowiedź) mp3

           Powołanie - Helena Pyz (cz.2 znaki i wierność sobie) mp3

           Powołanie - Helena Pyz (cz.3 decyzja a oczekiwanie) mp3

 

     więcej o pracy misyjnej Heleny Pyz

     zob. http://www.jeevodaya.org/jeevodaya/zaloga/helena_pyz 

news
 • Ich losy kształtowała wojna, okupacja i czas komunistycznego reżimu. W trudnych chwilach wszystko oddawały...


  more
 • Coraz bliżej beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego, natomiast warunki zewnętrzne nie sprzyjają organizowaniu...


  more
 • W Wydawnictwie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo można nabyć książkę "Duch pracy ludzkiej"....


  more
 • Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" wydała planszową grę edukacyjną „ABC Miłości”. Gra...


  more