Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

notizie

Sympozjum o Maryi Matce Kościoła na KUL

21 listopada 2014 r., w 50. rocznicę ogłoszenia Maryi Matką Kościoła, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (w Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego) przy Al. Racławickich 14 odbędzie się sympozjum z cyklu Rozmowy o życiu (3) Maryja Matka Kościoła soborowym darem dla Kościoła.

W planowanych konferencjach zostaną wspomniane wydarzenia dotyczące ogłoszenia Maryi Matką Kościoła, a także poruszone następujące zagadnienia: Jej miejsca w życiu Stefana kard. Wyszyńskiego, tytułu Matki Kościoła w wymiarze teologicznym, Jej kultu w Kościele powszechnym, osobistego oddania Matce Kościoła jako dopełnienia konsekracji chrzcielnej, wizerunku naszej Matki w ikonach.  

Sympozjum będzie towarzyszyć promocja XIII tomu Dzieł zebranych Stefana kard. Wyszyńskiego (dotyczy wydarzeń okresu soborowego).

Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Prymasowski Stefana kard. Wyszyńskiego w Warszawie, Koło Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia w Lublinie przy Parafii Urszuli Ledóchowskiej.

Rozpoczęcie sympozjum o godz. 15.30, zakończenie modlitewnym akcentem ok. godz. 20.00. 

Serdecznie zapraszamy!


zob. także  Zaproszenie na konferencję w KUL

Plan sympozjum - plakat

notizie
 • Ich losy kształtowała wojna, okupacja i czas komunistycznego reżimu. W trudnych chwilach wszystko oddawały...


  more
 • Coraz bliżej beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego, natomiast warunki zewnętrzne nie sprzyjają organizowaniu...


  more
 • W Wydawnictwie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo można nabyć książkę "Duch pracy ludzkiej"....


  more
 • Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" wydała planszową grę edukacyjną „ABC Miłości”. Gra...


  more