Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

notizie

Ogólnopolska pielgrzymka w 70. rocznicę ocalenia obozu w Dachau

29 kwietnia 2015 r. odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Uroczystości odbędą się na terenie byłego obozu niedaleko Monachium pod przewodnictwem przewodniczących episkopatów Polski i Niemiec, abp. Stanisława Gądeckiego i kard. Reinharda Marxa.

Wyzwolenie tego obozu zagłady 29 IV 1945 r. miało charakter cudowny i związane było z zawierzeniem więźniów św. Józefowi Kaliskiemu. W podziemiach bazyliki Wniebowzięcia NMP i św. Józefa w Kaliszu znajduje się Kaplica Męczeństwa i Wdzięczności ufundowana w 1970 r. przez księży – byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau.

Obóz powstał w 1933 r. na rozkaz H. Himmlera. Początkowo miał charakter karnego obozu pracy i przeznaczony był głównie dla niemieckich przeciwników A. Hitlera. W czasie wojny zsyłano do obozu więźniów politycznych, osoby zatrzymane w łapankach. Znaczną grupę stanowili duchowni różnych narodowości (ok. 3 tys.). Wśród nich duchowni polscy (ok. 2 tys.). Zmuszani byli oni do wyczerpującej pracy fizycznej, szykanowani, poddawani eksperymentom pseudomedycznym. Za wszelkie przejawy modlitwy groziły surowe kary.

Trudne obozowe życie, ciągłe zagrożenie śmiercią sprawiło, że wielu więźniów, zwłaszcza duchownych powierzało się indywidualnie św. Józefowi. W kwietniu 1945 r. wśród więźniów odżyła idea ponownego oddania się w opiekę św. Józefowi Kaliskiemu z prośbą o cud wyzwolenia. Wtedy to ponad 800 osób – duchownych i świeckich – oddało się w opiekę św. Józefowi Kaliskiemu i zobowiązało do zbiorowej pielgrzymki do Kalisza – po wyzwoleniu, szerzenia czci św. Józefa oraz stworzenia dzieła miłosierdzia.

Niemcy rozważali różne sposoby zagłady więźniów. Obóz miał być podpalony 29 kwietnia o godz. 21.00, ale już o godz. 18.00 oddział zwiadowczy wojsk amerykańskich, obezwładniwszy strażników na wieżach wartowniczych, zdobył obóz od strony zachodniej i opanował sytuację. Istniało nadal zagrożenie ze strony załogi niemieckiej stacjonującej w pobliżu Monachium. Około godz. 21.00 oddziały SS – Viking Division próbowały odbić obóz z rąk Amerykanów, ale silny ogień artyleryjski powstrzymał Niemców. Kapłani więźniowie zgodnie przypisali cud uwolnienia wstawiennictwu św. Józefa.

Pierwsza po wojnie zorganizowana pielgrzymka odbyła się w dniach: 17 – 19.04.1948 r. Wzięło w niej udział 300 księży – byłych więźniów Dachau. Generalne pielgrzymki organizowano później co pięć lat, natomiast co roku do Kalisza przybywał poszerzony Komitet Księży Byłych Więźniów w Dachau. W uroczystościach często brał udział Prymas Polski kard. S. Wyszyński.

Cieszyć się należy z inicjatywy Episkopatu Polski zorganizowania Ogólnopolskiej Pielgrzymki na uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia obozu w Dachau i ufać, że ożywi ona pamięć narodową i przyniesie błogosławione owoce.

Na podstawie artykułu Weroniki Kaczorowskiej pt. Cudowne ocalenie. 70 rocznica wyzwolenia obozu w Dachau, „Drogi Miłosierdzia”, kwiecień 2015

notizie
 • Ich losy kształtowała wojna, okupacja i czas komunistycznego reżimu. W trudnych chwilach wszystko oddawały...


  more
 • Coraz bliżej beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego, natomiast warunki zewnętrzne nie sprzyjają organizowaniu...


  more
 • W Wydawnictwie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo można nabyć książkę "Duch pracy ludzkiej"....


  more
 • Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" wydała planszową grę edukacyjną „ABC Miłości”. Gra...


  more