Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

notizie

Zapiski „Pro memoria” zostaną opublikowane

Ukażą się drukiem osobiste notatki Stefana kard. Wyszyńskiego prowadzone od października 1948 r. przez cały czas jego prymasowskiej posługi. To kilkadziesiąt tomów rękopisów, które Prymas Tysiąclecia nazwał "Pro memoria". Pierwszy zapis tego zbioru pochodzi z 22 października 1948 r., a więc z dnia niewyjaśnionej, nagłej śmierci kard. Augusta Hlonda; ostatni zaś z 12 maja 1981 r., dnia 35. rocznicy konsekracji biskupiej, na 16 dni przed śmiercią ich autora. Z tego, prawie 33-letniego okresu, zachowało się kilkadziesiąt tomów rękopisów. Spośród nich światło dzienne ujrzały jedynie notatki pochodzące z 3-letniego okresu odosobnienia kard. Wyszyńskiego w latach 1953-1956, wydane pod tytułem "Zapiski więzienne".

Zapiski Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego "Pro memoria" ukażą się po 35 latach od jego śmierci w formie wielotomowego wydawnictwa. Obowiązki lidera realizacji wydania zapisków prymasa Wyszyńskiego wzięła na siebie archidiecezja warszawska, a będzie je realizować za pośrednictwem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Do realizacji przedsięwzięcia powołana została Rada Programowa, w której skład weszli: Iwona Czarcińska; ks. prof. Bogdan Czyżewski; prof. Antoni Dudek; bp prof.Jan Kopiec; dr Tadeusz Krawczak; ks. prof. Krzysztof Pawlina; bp dr Marek Solarczyk i prof. Jan Żaryn.

W składzie zespołu redakcyjnego notatek znaleźli się: dr hab. Paweł Skibiński, dr Ewa Czaczkowska, ks. dr Andrzej Gałka i Anna Rastawicka. Do redakcji każdego tomu będą jednak potrzebne dodatkowe osoby. Zapiski ukażą się również w Internecie, dwa lata po publikacji tomów w wersji drukowanej.

www.warszawa.gosc.plOJCIEC

notizie
 • 5 kwietnia 2019 r., piątek, godz. 17:30, Sala Koncertowa Zamku Królewskiego w Warszawie - Instytut Pamięci...


  more
 • Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" wydała planszową grę edukacyjną „ABC Miłości”. Gra...


  more
 • Wydawnictwo „Soli Deo” opublikowało cztery cykle rozważań nabożeństwa Drogi krzyżowej. W okresie Wielkiego...


  more
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w 2 edycji...


  more