Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

notizie

Nowa książka - Więzy jedności Jana XXIII i kardynała Stefana Wyszyńskiego

W ostatnich dniach 2016 r. ukazała się książka pt. Więzy jedności Jana XXIII i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wybór dokumentów, opracowana przez ks. prof. Stanisława Wilka SDB i Annę Dorotę Wójcik z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

„W prezentowanym zbiorze wybranych dokumentów znajdują się m. in. osobiste notatki zaczerpnięte z dzienników abp. Angelo Roncallego, a od 1958 roku Jana XXIII, opublikowanych w latach 1987-2008, oraz z dziennika Pro memoria kard. Wyszyńskiego (z lat 1962-1963), ich przemówienia wygłaszane podczas publicznych audiencji dla Polaków, korespondencja, dokumenty nominujące kard. Wyszyńskiego na członka gremiów przygotowujących i kierujących Soborem, propozycje soborowe duchowieństwa polskiego, sprawozdania, ukazujące rozmiar i zakres zaangażowania Kościoła w Polsce poprzez modlitwę i ofiarę w dzieło Soboru, a nawet pisma przedstawicieli duchowieństwa Czechosłowacji do kard. Wyszyńskiego, dotyczące ich udziału w Soborze. Znajduje się tutaj także oryginalne świadectwo świętości Jana XXIII, złożone przez kard. Wyszyńskiego podczas procesu rogatoryjnego w Warszawie w 1972 roku. Niektóre z tych dokumentów polski czytelnik będzie czytał po raz pierwszy; wszystkie teksty obcojęzyczne posiadają polską wersję językową” [z tekstu Od Redakcji].

Polecamy uważnej lekturze Wprowadzenie do Zbioru dokumentów.


Ksiażka jest do nabycia w Wydawnictwie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SOLI DEO, Warszawa 03-054, ul. Świerkowa 4. Tel. (22) 831-61-51


Zob. także

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=3353

 

 

indeks

notizie
 • Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" wydała planszową grę edukacyjną „ABC Miłości”. Gra...


  more
 • Wydawnictwo „Soli Deo” opublikowało cztery cykle rozważań nabożeństwa Drogi krzyżowej. W okresie Wielkiego...


  more
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w 2 edycji...


  more
 • Niedawno ukazały się duchowe notatki Stefana kardynała Wyszyńskiego pt. Z głębi duszy. Medytacje napisane...


  more