Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

Aktualności

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

19 listopada 2016 r. o godz. 10.00. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się obchodzenie uroczystości Jezusa Chrystusa Króla. Kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, którego treść została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski, będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Ci , którzy nie wybiorą się do Łagiewnik, będą mogli śledzić to ważne wydarzenie w mediach. Nazajutrz, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata we wszystkich kościołach i domach w Polsce każdy będzie mógł osobiście i we wspólnocie dokonać aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.

Jubileuszowy Akt ma bardzo czytelne odniesienie do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, w formie wyznania wiary i wyrzeczenia się złego. Ma on być znaczącym krokiem w procesie przywracania Jezusowi należnego Mu miejsca w naszym życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

Zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego i kształtowanie go według Bożego prawa. Będzie on początkiem realizacji wielkiego dzieła otwarcia Jezusowi drzwi: naszych domów i serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi o dzieło umiłowania Jezusa do końca, oddania Mu życia, zawierzenia Mu siebie, swej przyszłości i pracy nad sobą, podejmowania posługi miłości miłosiernej ze względu na Niego oraz realizacji Ewangelii we wszelkich sferach życia, również społecznej, ekonomicznej i politycznej.

Episkopat zachęca, byśmy podjęli trud duchowego przygotowania do tego wydarzenia, aby Akt Jubileuszowy nie był tylko do wypowiedzeniem formuły słownej. Treść aktu trzeba poznać, rozważyć w sercu i przyjąć, ale także zadbać o stan łaski uświęcającej, wezwać pomocy Ducha Świętego. Dobrze będzie, gdy proklamację Jubileuszowego Aktu poprzedzi nowenna albo Modlitwa do Jezusa, naszego Króla i Pana.


Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.


Na podstawie Listu pasterskiego Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana


images

Aktualności
 • Ich losy kształtowała wojna, okupacja i czas komunistycznego reżimu. W trudnych chwilach wszystko oddawały...


  wiecej
 • Coraz bliżej beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego, natomiast warunki zewnętrzne nie sprzyjają organizowaniu...


  wiecej
 • W Wydawnictwie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo można nabyć książkę "Duch pracy ludzkiej"....


  wiecej
 • Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" wydała planszową grę edukacyjną „ABC Miłości”. Gra...


  wiecej