Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

Aktualności

2015 - Rok Życia Konsekrowanego

Rok 2015 zostanie poświęcony życiu konsekrowanemu – zapowiedział Papież Franciszek 29 listopada 2013 r. na zakończenie spotkania ze 120 przełożonymi generalnymi Instytutów męskich w auli synodalnej na Watykanie.

Kardynał Prefekt Kongregacji ds Życia Konsekrowanego i Sekretarz Generalny Kongregacji wyjaśnili na konferencji prasowej 31 stycznia br., że te szczególne obchody zostały zaplanowane w kontekście 50. rocznicy ogłoszenia dekretu "Perfectae caritatis" Soboru Watykańskiego II, a także określili niektóre cele Roku Życia Konsekrowanego:

 1. Dziękowanie Bogu za dar życia konsekrowanego, zwłaszcza za 50 lat jego odnowy zgodnie z nauczaniem Soboru.
 2. Przyjmowanie przyszłości z ufnością pokładaną w Panu, któremu konsekrowani ofiarowują całe swoje życie.
 3. Przeżywanie teraźniejszości z pasją, ewangelizując własne powołanie i dając w świecie świadectwo piękna podążania za Chrystusem w różnorodnych formach, w jakich wyraża się życie konsekrowane.

26 lutego 2014 roku na spotkaniu poświęconym prezentacji listu “Radujcie się” (pierwszy z serii tekstów, które wyznaczą drogę do roku 2015 – Roku Życia Konsekrowanego), Kardynał Prefekt, J.E. Braz de Aviz, podał do wiadomości niektóre ustalone daty obchodów:

 • 30 listopada 2014 roku, pierwsza niedziela Adwentu: otwarcie Roku Życia Konsekrowanego.
 • 2 lutego 2016 roku, święto Ofiarowania Pańskiego: zamknięcie Roku.
 • 22 – 24 stycznia 2015 roku: spotkanie ekumeniczne z udziałem niektórych wspólnot życia konsekrowanego w innych wyznaniach chrześcijańskich, w kontekście Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
 • 8 – 11 kwietnia 2015 roku: zjazd osób odpowiedzialnych za formację.
 • 23 – 26 września 2015 roku: zjazd młodych konsekrowanych.
 • 18 – 21 listopada 2015 roku: różne zjazdy poświęcone każdej z form życia konsekrowanego (życie zakonne, instytuty świeckie, itd.).
 • 28 stycznia – 1 lutego 2016 roku: Sympozjum na temat życia konsekrowanego.

(CMIS)

Aktualności
 • Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" wydała planszową grę edukacyjną „ABC Miłości”. Gra...


  wiecej
 • Wydawnictwo „Soli Deo” opublikowało cztery cykle rozważań nabożeństwa Drogi krzyżowej. W okresie Wielkiego...


  wiecej
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w 2 edycji...


  wiecej
 • Niedawno ukazały się duchowe notatki Stefana kardynała Wyszyńskiego pt. Z głębi duszy. Medytacje napisane...


  wiecej