Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

Aktualności

Zobowiązani, by pomnażać dzieła przodków. Konferencja gospodarcza na Jasnej Górze

3 listopada 2018 r., w przeddzień głównych uroczystości niepodległościowych na Jasnej Górze, odbędzie się konferencja gospodarcza z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości pod hasłem: ZOBOWIĄZANI BY POMNAŻAĆ DZIEŁA PRZODKÓW. OSIĄGNIĘCIA GOSPODARCZE PAŃSTWA POLSKIEGO WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI.

Główne przesłanie:

Pamięci historycznej wystawy gospodarczej zorganizowanej, u schyłku zaborów na Jasnej Górze, przez polskie środowiska gospodarcze w kontekście współczesnych wyzwań związanych z:

- Polską Doktryną Energetyczną

- Świadomym kształtowaniem przez Państwo rozwoju gospodarczego kraju i budowy trwałych filarów ekonomicznego bytu Polski

- Gospodarką innowacyjną i polską drogą do technologicznej rewolucji

- Finansami w gospodarce.

Przyczynkiem do niej jest przypomnienie wielkiej wystawy gospodarczej z 1909r., która odbyła się na Jasnej Górze i została zorganizowana przez polskie środowiska gospodarcze z trzech zaborów i była swoistym przygotowaniem do działań w odradzającej się Polsce oraz wielką deklaracją polskich środowisk ziemiańskich, kupieckich i przemysłowych na rzecz połączenia wysiłków w dziele budowy ekonomicznej siły Rzeczpospolitej. Będzie to także okazja do przypomnienia roli Kościoła i samej Jasnej Góry w integracji środowisk gospodarczych oraz działalności duszpasterskiej i pielgrzymkowej w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości, w międzywojniu aż po dzień dzisiejszy.

Głównym celem konferencji i zarazem jej przesłaniem będzie przedstawienie współczesnych wyzwań stojących przed polską gospodarką w kontekście zmian ekonomicznych i technologicznych zachodzących na świecie, prezentacja założeń polskiej doktryny energetycznej – jej znaczenia dla rozwoju i bytu kraju oraz zagrożeń w jej realizacji, wynikających głównie z unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego. Konferencja odniesie się także do niezwykle istotnej kwestii związanej ze świadomym kształtowaniem przez Państwo rozwoju gospodarczego kraju oraz budowy trwałych filarów ekonomicznego bytu Polski. Będzie także miejscem prezentacji założeń polskiej drogi do technologicznej rewolucji i gospodarki innowacyjnej oraz właściwego spojrzenia na zdrowy, finansowy krwioobieg w gospodarce.

Konferencja będzie miała miejsce w chwili, kiedy wszystkie oczy będą skierowane na Jasną Górę, gdzie 3 i 4 listopada odbywać się będą uroczystości niepodległościowe z udziałem rzeszy pielgrzymów oraz licznych zagranicznych gości. Te wydarzenia stanowić będą znakomite uzupełnienie przesłania niepodległościowego, które popłynie w tych dniach z Jasnej Góry. Tym wszystkim wydarzeniom nadane zostanie mocne przesłanie medialne.

 

PROGRAM

 

Zapraszają ORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów „Nostra Res”
 • Instytut Prymasa Wyszyńskiego
 • Fundacja CZAS TO MIŁOŚĆ

PARTNERZY:

 • JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
 • WĘGLOKOKS S.A.

 

 

konf.

 

 

 

 

zdj.

Z3 K1 JSW

logo

fund. kopia

Aktualności
 • Konkurs dla dzieci w wieku 9-15 lat

  Kardynał Stefan Wyszyński był więziony przez 3 lata. Ten czas...


  wiecej
 •  8 września (wtorek) o godzinie 21.00 TVP 1 wyemituje film dokumentalny "Ojciec i Pasterz - Kardynał...


  wiecej
 • 17 października 2020 r. o godz. 10.00 w Lublinie odbędzie się spotkanie modlitwewno-informacyjne dla...


  wiecej
 • Ich losy kształtowała wojna, okupacja i czas komunistycznego reżimu. W trudnych chwilach wszystko oddawały...


  wiecej