Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

Aktualności

Jubileusz

Jubileusz 70-lecia powstania Instytutu Prymasa Wyszyńskiego - 1 listopada 2012 r.


70 LAT TEMU w Laskach k/Warszawy kilka dziewcząt z rodzącej się Ósemki (dzisiejszego Instytutu Prymasa Wyszyńskiego) po raz pierwszy spotkały na swojej apostolskiej drodze Ks. Stefana Wyszyńskiego.
Idea Miasta Dziewcząt, która zrodziła się w sercu założycielki Instytutu, Marii Okońskiej w 1941 r., skupiającej wokół siebie warszawskie dziewczęta zaangażowane apostolsko, potrzebowała podbudowy w zakresie wiedzy z dziedziny katolickiej socjologii. Wiedza ta miała być niezbędna do prowadzenia ich apostolskiej działalności. Jednocześnie grupa dziewcząt poszukiwała kapłana, który byłby dla niej duchowym ojcem. Pan Bóg odpowiedział na te pragnienia, doprowadzając je do spotkania z Ks. Wyszyńskim, profesorem Seminarium Włocławskiego, w opinii otoczenia człowiekiem niesłychanie mądrym i oddanym Bogu. Spotkanie to zaważyło na dalszych losach wspólnoty – Ks. Wyszyński tak bardzo je sobą zachwycił i wzbudził tak wielkie zaufanie, że bez wahania postanowiły powierzyć mu swoją „Sprawę”.
„Próbowałam sobie uświadomić – pisze po latach Maria Okońska – co na mnie zrobiło tak wielkie wrażenie, co mnie w tym człowieku tak zachwyciło, porwało, po prostu zabrało? Już wtedy miałam przekonanie, że jest on najbardziej ze wszystkich ludzi, których spotkałam, podobny do Pana Jezusa”.
Ksiądz Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Polski, stał się współzałożycielem i duchowym ojcem powstałego później instytutu świeckiego. Planując spotkanie z przyszłym Ojcem, dziewczęta nawet nie zdawały sobie sprawy, że tego dnia, w Uroczystość Wszystkich Świętych, jest czytana Ewangelia Ośmiu Błogosławieństw, którą jeszcze niedawno (26 VIII 1942 r.) podczas pierwszego wspólnego spotkania uczyniły duchowym programem Ósemki. 

Aktualności
 • Ich losy kształtowała wojna, okupacja i czas komunistycznego reżimu. W trudnych chwilach wszystko oddawały...


  wiecej
 • Coraz bliżej beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego, natomiast warunki zewnętrzne nie sprzyjają organizowaniu...


  wiecej
 • W Wydawnictwie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo można nabyć książkę "Duch pracy ludzkiej"....


  wiecej
 • Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" wydała planszową grę edukacyjną „ABC Miłości”. Gra...


  wiecej