Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

Instytut

Charyzmat

 

Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego osobistego pragnienia oddania siebie Matce Najświętszej, a przez Jej ręce Chrystusowi. Nie ustawajcie w tym apostolskim trudzie, a Niepokalana Matka Boga niech Was wspiera i prowadzi.

Jan Paweł II,  24 III 2004„Oddajemy się w Twą macierzyńską niewolę miłości...”

Charyzmatem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego jest uczestniczenie poprzez wiarę w macierzyńskiej misji Bogurodzicy, obecnej i działającej w życiu Kościoła. Członkinie oddają się Maryi w niewolę miłości za Kościół, aby z Nią, w Niej i przez Nią całym swoim życiem nieść pomoc Chrystusowi w drugim człowieku.


„...i pragniemy żyć i umrzeć w Twych świętych więzach miłości”.

Całym swoim życiem pragną współpracować z Maryją, Matką Kościoła pośród ludzi tego świata, zwłaszcza najbardziej potrzebujących, towarzysząc im na drodze wiary w Jezusa Chrystusa. Czynią to poprzez wyznawanie wiary w Jej matczyną obecność w rzeczywistości świata i pomaganie Jej w macierzyńskich zadaniach wobec Chrystusa żyjącego w Kościele – w duchu modlitwy, pracy i służby apostolskiej.

 

Ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką...

Charakterystycznym rysem duchowości Instytutu jest Maryjność eklezjalna. Członkinie, odpowiadając na powołanie Boga, oddają się Jemu całkowicie przez Bogurodzicę Maryję. Matka Boża Jasnogórska, Królowa Polski i Dziewica Wspomożycielka to główna Patronka członkiń Instytutu, a Jasna Góra – to ich duchowy dom i miejsce stałego pielgrzymowania.


Błogosławieni...

Źródłem życia duchowego członkiń Instytutu jest Ewangelia Chrystusowa, a szczególnym duchowym programem – Osiem Błogosławieństw. Według nich starają się kształtować całe swoje życie. Poprzez śluby zobowiązują się do zachowywania rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.


Duchowy Ojciec

Nauczanie Prymasa Wyszyńskiego, jego duchowość i świadectwo życia jest dla wszystkich członkiń Instytutu wzorem i inspiracją na drodze wypełniania charyzmatu. Jego dziedzictwo duchowe, które pozostawił dla całego narodu polskiego, jest przedmiotem troski duchowych córek, a rozpowszechnianie go – ich szczególną misją.

Aktualności
 • W Wydawnictwie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo można nabyć książkę "Duch pracy ludzkiej"....


  wiecej
 • Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" wydała planszową grę edukacyjną „ABC Miłości”. Gra...


  wiecej
 • Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Promyczek z Nowego Sącza organizuje konkurs plastyczny dla uczniów szkół...


  wiecej
 • Wszyscy, którzy oczekiwali na kolejny wydruk edukacyjnej gry planszowej "ABC Miłości" mogą już...


  wiecej