Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

news

Z Maryją ratuj człowieka

Wspólnota „Z Maryją Ratuj Człowieka” powstała jako odpowiedź na pragnienia Serc Jezusa i Maryi, aby wszyscy byli zbawieni. Stara się tym samym realizować obietnice zawarte w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego". Jej Patroni to: Maryja, św. Augustyn, św. Monika, Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński.

Jest duchową wspólnotą osób oddanych Maryi, które codziennie modlą się o nawrócenie ludzi. Każdy członek modli się o zbawienie człowieka wybranego przez Boga. Jej członkowie, jeśli są sobie znani, mogą się spotykać, aby wspólnie odmawiać różaniec, uczestniczyć w Eucharystii, czytać i rozważać Pismo Święte. Comiesięczne spotkania całej Wspólnoty oraz rekolekcje odbywają się na Jasnej Górze.

 

Więcej zob. http://ratunek.jasnagora.pl/

news
 • Ich losy kształtowała wojna, okupacja i czas komunistycznego reżimu. W trudnych chwilach wszystko oddawały...


  more
 • Coraz bliżej beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego, natomiast warunki zewnętrzne nie sprzyjają organizowaniu...


  more
 • W Wydawnictwie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo można nabyć książkę "Duch pracy ludzkiej"....


  more
 • Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" wydała planszową grę edukacyjną „ABC Miłości”. Gra...


  more