Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

Aktualności

W Wydawnictwie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo można nabyć książkę "Duch pracy ludzkiej". Wydanie zostało wznowione i kilka dni temu trafiło do sprzedaży.

„Duch pracy ludzkiej” przedstawia chrześcijański pogląd na pracę. Autor opisuje, jak dzięki pracy tworzą się wielorakie więzi społeczne, jak świadome i sumienne realizowanie obowiązków zawodowych łączy ludzi. Takie ukazanie działań ludzkich, w myśl zasad katolickiej nauki społecznej, wskazuje, że praca jest – zaraz po rodzinie – najważniejszą więzią społeczną. Prawdy teologiczne sąsiadują tu z myśleniem ekonomicznym, ustawodawstwo społeczne z etyką, opieka społeczna z higieną pracy. Pracodawcy, zwierzchnicy i podwładni odnajdą w publikacji rozważania na temat skuteczności pracy i wartości, jakimi powinni kierować się, pełniąc różne funkcje.

Autor przypomina ponadto, że praca jest szkołą cnót, uczy przyjmowania trudu, staje się nawet doświadczeniem mistycznym, gdy jest modlitwą, wpatrzeniem w Boga, rozmową z Nim. Dobrze wykonana, daje radość, która wypływa z przekonania, że człowiek uczestniczy w wielkim dziele stwarzania świata. W ten sposób następuje uświęcenie życia zawodowego przez pracę, uświęcenie doczesności, prymat ducha nad materią.

 

Duch pracy ludzkiej”

Autor: Stefan kardynał Wyszyński

Stron: 208
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2020
Cena: 37,00 zł

 

Duch pracy ludzkiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmenty książki:

 

Praca dla miłości Boga jest uczestnictwem człowieka nie tylko w dziele stworzenia, ale i w dziele odkupienia naszego. W każdej bowiem pracy doznajemy trudu i ciężaru, który możemy oddać Bogu jako miarę naszego zadośćuczynienia za winy ludzkie. Trud pracy płynie z zakłócenia przez grzech pierworodny rozumu i woli, które opierają się prawom błogosławionej pracy. […]

 

Praca bez miłości nie zdoła odkupić z win człowieka. Czy tedy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie [1 Kor 10,31]. Najmniejszy czyn może być uświęcony przez intencję, może stać się zasługą i przynieść odkupienie, jeśli za motyw służy mu miłość Boga. I przeciwnie – praca duchowa, wewnętrzna, modlitwa sama bez miłości staje się materialna i pogańska. Takie są tajemnice miłości, która przez sprawy doczesne wiedzie nas ku Bogu. […]

 

Ale co zrobić, gdy jest nadmiar pracy? Jak przymnożyć czasu, gdy Bóg stworzył dzień zbyt krótki, a noc za długą? Oto trudność do rozwiązania.

 

Znajdujemy je raczej w wewnętrznej postawie człowieka. Miejsce na czas pracy tkwi w człowieku samym. Chodzi o uporządkowanie naszej wewnętrznej postawy psychicznej w pracy. Musimy sobie powiedzieć: „Czyń to, co czynisz”. Należy unikać rozdwojenia czynności, aby uczynki nasze były pełne przed Bogiem. Nakaz skupienia w pracy.

 

Praca często jest mało wydajna dlatego, że nie posiadamy sztuki skupienia się w pracy, brak jest porządku w myślach i w wykonaniu. Trzeba więc podnieść wydajność wewnętrzną. Wiele zła i braku czasu płynie z nieładu wewnętrznego.

 

Stąd nakaz – unikać rozdwojenia wewnętrznego, unikać rozproszeń. Zagadnienia „braku czasu” nie rozwiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój. Zdobywać się na spokój w pracy. Rozproszony pośpiech przymnaża tylko pracy. Zacząć więc należy od porządkowania naszej wewnętrznej postawy duchowej.

 

Ale doniosła jest i nasza organizacja fizyczna, planowość pracy, która też przymnoży czasu. To są już szczegóły, w które wchodzą kierownicy pracy. […]

 

Skąd płyną radości w pracy ludzkiej? Bóg chciał, aby człowiek sam był twórcą swego dobrobytu. Pozbawiając człowieka gotowych narzędzi pracy, obdarzył go najcenniejszym darem – rozumem i dłońmi. Właśnie tutaj wytryska źródło wszelkich naszych radości w pracy. Dzięki swym zdolnościom mamy możność nieustannego ulepszania, zmieniania własnych narzędzi pracy, uduchowienia całej pracy ludzkiej, każdej, najniższej nawet posługi.

 

Każda praca uczciwa kończy się ostatecznie po największym nawet trudzie jakąś radością.

 

Stąd płynie wielka godność człowieka pracującego z Bogiem, niezwykła dostojność jego pracy – jest to współpraca między człowiekiem a Bogiem i w radościach, i smutkach. Jest to praca modlitwy, uwielbienia i miłości Boga.

 

Jako taka staje się ona dla nas źródłem nowej wielkiej radości: z zaszczytnego powołania i wyniesienia, z poczucia tego działania „ręka w rękę” ze Stwórcą, z łaski stanu płynącej obficie na prace ludzkie, z łaski uczynkowej przydatnej jako dobry duch wszystkim naszym wysiłkom, trudom i pracom.


Aktualności

Janina Michalska - wspomnienie w...

Janina Michalska - wspomnienie w 100-lecie urodzin

Kochała pracę z kobietami i na rzecz kobiet, które – według zamysłu Stwórcy – mają wielką misję do wypełnienia. „Naszym...

I sobota na Marsie

I sobota na Marsie

Serdecznie zapraszamy na Dzień z Maryją i Błogosławionym Prymasem Tysiąclecia w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego przy ul. Marsa 61 w...

III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

W dniach 18-19 października odbył się Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana". Festiwal jest odpowiedzią na...

Pomocnicy Matki Kościoła na Jasnej...

Pomocnicy Matki Kościoła na Jasnej Górze

W wigilię Uroczystości Matki Jasnogórskiej zgromadzeni na nocnym czuwaniu pielgrzymi, Pomocnicy Matki Kościoła, po Mszy św. udali się pod pomnik...

Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej

Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej

26 sierpnia 2019 w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości odpustowe pod przewodnictwem Prymasa Polski,...

Pamiątkowa tablica z Milenijnym Aktem...

Pamiątkowa tablica z Milenijnym Aktem Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi

3 maja 2019 r. została odsłonięta na Jasnej Górze pamiątkowa tablica z fragmentem tekstu Milenijnego Aktu Oddania Polski w macierzyńską...

Uroczystość Królowej Polski

Uroczystość Królowej Polski

3 maja w tym roku (2018), Uroczystość Królowej Polski, wpisuje się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co...

Wystawa "Tu zawsze byliśmy wolni"

Wystawa "Tu zawsze byliśmy wolni"

2 maja w jasnogórskim Arsenale została uroczyście otwarta nowa wystawa „Tu zawsze byliśmy wolni. Jasnej Góry droga do Niepodległości 1882-1918”....

Papież do Polaków o Jubileuszu

Papież do Polaków o Jubileuszu

Na środowej audiencji ogólnej 23 sierpnia 2017 papież Franciszek powiedział do Polaków o Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej: "Serdecznie...

Główne uroczystości jubileuszowe na Jasnej...

Główne uroczystości jubileuszowe na Jasnej Górze

Od 8 września 2016 trwa świętowanie Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bozej na Jasnej Górze. Zblizaja się centralne uroczystości...

Apel Jasnogórski

Apel Jasnogórski

Codziennie na Jasnej Górze o g.21.00 jest sprawowane nabożeństwo - Apel Jasogórski. Czy znamy jego genezę? Apel jasnogórski jest wieczorną...

Niech żyje Polska! Papież Franciszek...

Niech żyje Polska! Papież Franciszek na Uroczystość Maryi Królowej Polski

3 maja 2017 w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski na audiencji środowej wybrzmiało spontaniczne zawołanie Papieża „Niech żyje Polska!”. Franciszek...

Bez kobiet nie byłoby w...

Bez kobiet nie byłoby w świecie harmonii

„Bez kobiet nie byłoby w świecie harmonii” – powiedział Papież 9 lutego 2017 na Mszy św. w Domu św. Marty....

Żywa Korona Maryi

Żywa Korona Maryi

2017 to rok Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Miało to miejsce w 1717 r. Korony...

Rok koronacji Cudownego Obrazu Matki...

Rok koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej

Rok 2017 będzie czasem świętowania 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się już 8 września i potrwają...

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa...

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

19 listopada 2016 r. o godz. 10.00. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się obchodzenie uroczystości Jezusa Chrystusa Króla....

« »