Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

Szukającym drogi


  • Co to jest życie konsekrowane? Konsekracja to życie według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. To odpowiedź na dar powołania otrzymanego od Pana Boga. Odkrycie i radosne przyjęcie tego daru zobowiązuje do miłości każdego człowieka, bo w nim mieszka Bóg; do wolności wobec rzeczy stworzonych, bo On jest najwyższym Dobrem; do głębokiej relacji z Nim i pełnienia wyłącznie Jego woli.

 

  • Co oznacza konsekracja w instytucie świeckim? Osoba konsekrowana w świecie, żyjąca w instytucie (zob. także http://www.kkis.pl/) nie przestaje być człowiekiem świeckim - nie zmienia swej pozycji kanonicznej w Kościele, ale całe swoje życie ofiaruje Panu Bogu. Rezygnuje z założenia własnej rodziny, składa śluby i wiernie je realizuje w życiu codziennym. Na kształt ewangelicznego zaczynu stara się otaczającą rzeczywistość życia świeckiego przepajać duchem Ewangelii Chrystusowej, nie odróżniając się zewnętrznie od innych osób świeckich.

 

  • Czy śluby składane w instytucie świeckim są tym samym co śluby zakonne? Śluby są te same, natomiast inny jest sposób ich realizacji w rzeczywistości życia świeckiego.


  • Jak na co dzień w życiu świeckim członkinie Instytutu realizują śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa?

Ślub czystości oznacza wybór Boga jako największej miłości. Zobowiązuje do niezawierania małżeństwa oraz życia w czystości seksualnej zgodnie z przykazaniami. Czystość w spojrzeniu na drugiego człowieka dostrzega jego piękno i dąży do widzenia go takim, jakim widzi go Bóg. Osoby składające ten ślub starają się tak porządkować świat swoich uczuć i relacji według zgodnej z ich stanem życia hierarchii, aby najważniejsze dla nich były sprawy Boże.

Ślub ubóstwa to uznanie Boga za najwyższe dobro; prowadzi do ufnego zawierzenia Mu. Zobowiązuje do pracy na swoje utrzymanie oraz do zależności od decyzji Odpowiedzialnych w zarządzaniu swoimi dobrami w zakresie większych wydatków (np. kupno samochodu, darowizny, pożyczki). Członkinie mają prawo posiadania rzeczy materialnych, wynagrodzenia za pracę, ale zawsze są gotowe podzielić się z innymi, pomagać wspólnocie. Gotowe są także poświecić innym swój czas i swoje talenty.

Ślub posłuszeństwa wymaga poddania swojej woli Bogu – dawcy prawdziwej wolności. Zobowiązuje do wierności powołaniu i uczestniczenia w życiu wspólnoty. Członkinie mogą mieszkać samodzielnie; w codziennych sprawach same rozeznają wolę Bożą. W sprawach ważniejszych, decydujących o kształcie ich życia (np. zamieszkanie, podjęcie pracy, studiów, zadań apostolskich, rodzinnych, publicznych) uzgadniają to z Odpowiedzialnymi. Posłuszeństwo wymaga współpracy z Odpowiedzialnymi w odczytywaniu woli Bożej, gotowości podejmowania powierzanych zadań i zobowiązań w duchu charyzmatu wspólnoty.

 

Świadectwo członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

https://www.youtube.com/watch?v=zRX1_ydB2Fk&x-yt-ts=1422503916&feature=player_detailpage&x-yt-cl=85027636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Janina Michalska - wspomnienie w...

Janina Michalska - wspomnienie w 100-lecie urodzin

Kochała pracę z kobietami i na rzecz kobiet, które – według zamysłu Stwórcy – mają wielką misję do wypełnienia. „Naszym...

I sobota na Marsie

I sobota na Marsie

Serdecznie zapraszamy na Dzień z Maryją i Błogosławionym Prymasem Tysiąclecia w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego przy ul. Marsa 61 w...

III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

W dniach 18-19 października odbył się Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana". Festiwal jest odpowiedzią na...

Pomocnicy Matki Kościoła na Jasnej...

Pomocnicy Matki Kościoła na Jasnej Górze

W wigilię Uroczystości Matki Jasnogórskiej zgromadzeni na nocnym czuwaniu pielgrzymi, Pomocnicy Matki Kościoła, po Mszy św. udali się pod pomnik...

Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej

Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej

26 sierpnia 2019 w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości odpustowe pod przewodnictwem Prymasa Polski,...

Pamiątkowa tablica z Milenijnym Aktem...

Pamiątkowa tablica z Milenijnym Aktem Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi

3 maja 2019 r. została odsłonięta na Jasnej Górze pamiątkowa tablica z fragmentem tekstu Milenijnego Aktu Oddania Polski w macierzyńską...

Uroczystość Królowej Polski

Uroczystość Królowej Polski

3 maja w tym roku (2018), Uroczystość Królowej Polski, wpisuje się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co...

Wystawa "Tu zawsze byliśmy wolni"

Wystawa "Tu zawsze byliśmy wolni"

2 maja w jasnogórskim Arsenale została uroczyście otwarta nowa wystawa „Tu zawsze byliśmy wolni. Jasnej Góry droga do Niepodległości 1882-1918”....

Papież do Polaków o Jubileuszu

Papież do Polaków o Jubileuszu

Na środowej audiencji ogólnej 23 sierpnia 2017 papież Franciszek powiedział do Polaków o Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej: "Serdecznie...

Główne uroczystości jubileuszowe na Jasnej...

Główne uroczystości jubileuszowe na Jasnej Górze

Od 8 września 2016 trwa świętowanie Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bozej na Jasnej Górze. Zblizaja się centralne uroczystości...

Apel Jasnogórski

Apel Jasnogórski

Codziennie na Jasnej Górze o g.21.00 jest sprawowane nabożeństwo - Apel Jasogórski. Czy znamy jego genezę? Apel jasnogórski jest wieczorną...

Niech żyje Polska! Papież Franciszek...

Niech żyje Polska! Papież Franciszek na Uroczystość Maryi Królowej Polski

3 maja 2017 w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski na audiencji środowej wybrzmiało spontaniczne zawołanie Papieża „Niech żyje Polska!”. Franciszek...

Bez kobiet nie byłoby w...

Bez kobiet nie byłoby w świecie harmonii

„Bez kobiet nie byłoby w świecie harmonii” – powiedział Papież 9 lutego 2017 na Mszy św. w Domu św. Marty....

Żywa Korona Maryi

Żywa Korona Maryi

2017 to rok Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Miało to miejsce w 1717 r. Korony...

Rok koronacji Cudownego Obrazu Matki...

Rok koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej

Rok 2017 będzie czasem świętowania 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się już 8 września i potrwają...

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa...

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

19 listopada 2016 r. o godz. 10.00. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się obchodzenie uroczystości Jezusa Chrystusa Króla....

« »