Zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach Polaków tego ososbistego pragnienia oddania Matce Najświetszej, a przez Jej rece Chrystusowi

Jan Paweł II

24 marca 2001 r.

Instytut

Spis treści

 

8 września 1944 r. – dziewczęta złożyły Bogu w ofierze swoje życie i umiłowaną ideę Miasta Dziewcząt za ocalenie księdza Wyszyńskiego. Powstanie potraktowały jako pielgrzymkę na Jasną Górę.

7 października 1944 roku - po upadku Powstania, dziewczęta tworzące tzw. Trio dotarły do Lasek. Razem ze swoim duchowym Ojcem odmówiły dziękczynne Magnificat za ocalenie. Z Lasek wyruszyły na Jasną Górę, gdzie dotarły 13 października. Początkowo zamieszkały w prywatnym domu przy ul. Św. Rocha. Pracowały w kuchni Rady Głównej Opiekuńczej u Sióstr Zmartwychwstanek.

Styczeń 1945 roku – po przesunięciu się frontu Ósemka znalazła schronienie w klasztorze paulińskim na "Pokojach Królewskich" razem z grupą tułaczy ze zburzonej stolicy i tam rozpoczęły swój nowicjat. Pełną aprobatę na pozostanie na Jasnej Górze otrzymały od Ojca w lutym 1945 roku.

26 sierpnia 1945 roku – członkinie Instytutu złożyły pierwsze przyrzeczenia oddania się na całkowitą służbę Bogu w świecie, w powstającej wspólnocie (miało to miejsce podczas rekolekcji ks. Stefana Wyszyńskiego, który po zakończeniu wojny został mianowany rektorem Seminarium Duchownego i wrócił do Włocławka).

1945/1946 rok – dziewczęta podjęły studia na różnych kierunkach (m.in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim).

1946 rok – Ósemka rozpoczęła jawną pracę wśród młodzieży maturalnej i akademickiej, prowadząc letnie i zimowe obozy. Potrzebne środki materialne zdobywała drogami kościelnymi oraz poprzez Polski Czerwony Krzyż. Pracę kontynuowała przez cały rok w tzw. "Ogniskach". Obozy młodzieżowe rodziły powołania do życia zakonnego, do Ósemki, wychowywały do życia w miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Wkrótce w powojennej Polsce zaczęto likwidować kościelne dzieła wychowawcze, zamykać szkoły istniejące nawet podczas okupacji niemieckiej. Wzmogło się prześladowanie Kościoła, także Ósemki.

2 lutego 1947 roku – Ojciec Święty Pius XII wydał konstytucję apostolską Provida Mater Ecclesia, którą zatwierdził instytuty świeckie jako nową formę życia w Kościele. Ósemka odnalazła w niej kształt swojego powołania.

Ok. 1947 roku – zaczęła się pogłębiać maryjna duchowość członkiń Instytutu zgodnie z duchem św. Ludwika Grignon de Monfort i postacią ojca Maksymiliana Kolbego. Pogłębianie duchowości maryjnej łączyło się z coraz głębszym zaangażowaniem w sprawy Kościoła i nauką o mistycznym Ciele Chrystusa wg nowej encykliki Piusa XII Mystici Corporis. Maryjna służba Ósemki rozwijała się w kierunku niesienia pomocy Kościołowi poprzez modlitwę i osobistą ofiarę, ze względu na nasilające się w Polsce prześladowanie Kościoła, zwiększającą się ateizację i demoralizację.

1948 rok – Maria Okońska i Maria Wantowska zostały aresztowane. Swoje uwięzienie uważały za wielką łaskę – spotykając się z ludźmi będącymi daleko od Boga, w więziennych warunkach dawały świadectwo swojej wiary. Dzięki interwencji Ojca Instytutu jako biskupa lubelskiego, po trzech miesiącach wyszły na wolność. Instytut liczył już wtedy kilkanaście osób. Po wyjściu z więzienia nadal prowadził obozy wakacyjne, ale w mniejszych grupkach. Rozpoczął także pracę apostolską w parafiach wśród dziewcząt, młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz w duszpasterstwie akademickim.

Aktualności

Janina Michalska - wspomnienie w...

Janina Michalska - wspomnienie w 100-lecie urodzin

Kochała pracę z kobietami i na rzecz kobiet, które – według zamysłu Stwórcy – mają wielką misję do wypełnienia. „Naszym...

I sobota na Marsie

I sobota na Marsie

Serdecznie zapraszamy na Dzień z Maryją i Błogosławionym Prymasem Tysiąclecia w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego przy ul. Marsa 61 w...

III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

W dniach 18-19 października odbył się Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana". Festiwal jest odpowiedzią na...

Pomocnicy Matki Kościoła na Jasnej...

Pomocnicy Matki Kościoła na Jasnej Górze

W wigilię Uroczystości Matki Jasnogórskiej zgromadzeni na nocnym czuwaniu pielgrzymi, Pomocnicy Matki Kościoła, po Mszy św. udali się pod pomnik...

Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej

Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej

26 sierpnia 2019 w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości odpustowe pod przewodnictwem Prymasa Polski,...

Pamiątkowa tablica z Milenijnym Aktem...

Pamiątkowa tablica z Milenijnym Aktem Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi

3 maja 2019 r. została odsłonięta na Jasnej Górze pamiątkowa tablica z fragmentem tekstu Milenijnego Aktu Oddania Polski w macierzyńską...

Uroczystość Królowej Polski

Uroczystość Królowej Polski

3 maja w tym roku (2018), Uroczystość Królowej Polski, wpisuje się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co...

Wystawa "Tu zawsze byliśmy wolni"

Wystawa "Tu zawsze byliśmy wolni"

2 maja w jasnogórskim Arsenale została uroczyście otwarta nowa wystawa „Tu zawsze byliśmy wolni. Jasnej Góry droga do Niepodległości 1882-1918”....

Papież do Polaków o Jubileuszu

Papież do Polaków o Jubileuszu

Na środowej audiencji ogólnej 23 sierpnia 2017 papież Franciszek powiedział do Polaków o Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej: "Serdecznie...

Główne uroczystości jubileuszowe na Jasnej...

Główne uroczystości jubileuszowe na Jasnej Górze

Od 8 września 2016 trwa świętowanie Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bozej na Jasnej Górze. Zblizaja się centralne uroczystości...

Apel Jasnogórski

Apel Jasnogórski

Codziennie na Jasnej Górze o g.21.00 jest sprawowane nabożeństwo - Apel Jasogórski. Czy znamy jego genezę? Apel jasnogórski jest wieczorną...

Niech żyje Polska! Papież Franciszek...

Niech żyje Polska! Papież Franciszek na Uroczystość Maryi Królowej Polski

3 maja 2017 w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski na audiencji środowej wybrzmiało spontaniczne zawołanie Papieża „Niech żyje Polska!”. Franciszek...

Bez kobiet nie byłoby w...

Bez kobiet nie byłoby w świecie harmonii

„Bez kobiet nie byłoby w świecie harmonii” – powiedział Papież 9 lutego 2017 na Mszy św. w Domu św. Marty....

Żywa Korona Maryi

Żywa Korona Maryi

2017 to rok Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Miało to miejsce w 1717 r. Korony...

Rok koronacji Cudownego Obrazu Matki...

Rok koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej

Rok 2017 będzie czasem świętowania 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się już 8 września i potrwają...

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa...

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

19 listopada 2016 r. o godz. 10.00. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się obchodzenie uroczystości Jezusa Chrystusa Króla....

« »